Gezond en vitaal oud worden

Wie wil dat niet.
Oververzuring treedt op zonder dat je het merkt. En dat is een punt van aandacht, want alles in ons lichaam werkt alleen binnen bepaalde fysische-chemische grenzen.
Ons lichaam verzuurt constant onder invloed van onze stofwisseling, maar daar komt bij dat onze westerse leefstijl een heel verzurende is.

Voel je je steeds stijver worden

De PH van het lichaam daalt en de lichaamsweefsels verzuren,dit kan zeer nadelige gevolgen hebben. Een van de redenen dat wij ons steeds ouder gaan voelen is dat we stijver worden. Als we 's ochtends uit bed stappen of als we na een lange rit de auto uitstappen zijn we in het begin wat stijf. Naarmate we ouder worden suurt het steeds langer voor we weer soepel bewegen. Uiteindelijk worden we steeds stijver. Als je dat bij jezelf opmerkt is er een flinke kans op dat verzuring dit veroorzaakt.
 
Yn Balâns heeft zich hierin verdiept en een aantal verschillende mogelijkheden om deze verzuring terug te dringen.
Dit gaat van aanpassing voeding, detox voetenbad,rolex replica basenbad tot grote schoonmaak in het lichaam met de opruimkuur.
Ynbalans
Dellenswei 3
9294 LH Oudwoude
0511-408315
info@ynbalans.nl
Nieuws